Österr. Breitwabe Normal - gerade Seiten - starker Oberträger

Art.Nr. 2017

  • 457 x 425 x 255 mm
  • Holzstärke: Oberträger 20 mm, Seiten 10 mm
  • 4x waagerecht gedrahtet, mit Ösen
  • Seitenteile 25 x 10 mm

 

1,15 €


Österr. Breitwabe Flach- gerade Seiten

Art.Nr. 2018

  • 457 x 425 x 159 mm
  • Holzstärke: Oberträger 10 mm, Seiten 10 mm
  • 3x waagerecht gedrahtet, mit Ösen
  • Seitenteile 25 x 10 mm

 

1,15 €